Mød os

Vi er specialister i online markedsføring

Hos Target Marketing stræber vi efter at være de bedste i branchen og skabe værdi for dig som kunde. Target Marketings vision er at tjene virksomheder til at blive mere synlige på nettet, få et bedre kendskab til virksomhedens kunder og skabe vækst. Vi er stolte over vores produkter, og dette skyldes bl.a., at selve fundamentet for vores forretning er baseret på en vilje til at levere høj kvalitet til rimelige penge. Dette sker bl.a. igennem en høj grad af indlevelse og forståelse for den enkelte kundes virksomhed, kunder og drømme.

Værdigrundlag

Vores vigtigste værdier handler om, at levere høj kvalitet for rimelige penge. At tingene er af høj kvalitet betyder ikke, at det skal være dyrt. Vi lægger meget vægt på at være lyttende og fornemmende i forhold til vores kunders ønsker og behov, og vi giver råd og feedback med forskellige muligheder og budgetter. Selvfølgelig er det ofte sådan, at hvis man vil det hele så koster det også mere. Men selv inden for disse scenarier sikrer vores store netværk, at vi som regel altid finder gode tilbud i forbindelse med konkrete behov. Dette betyder altså, at vi lægger en stor ære i at minimere vores kunders omkostninger - også selvom budgetterne er store. På denne måde opnår kunder det optimale udbytte af deres markedsføringskroner.

Samtidig er det vigtigt, at vores produkter er tidsvarende og bæredygtige, og at de afspejler og styrker vores kunders image og hensigt.

  • Deres service var i top og alt blev lavet til tiden. Priserne er yderst konkurrence dygtige og derfor vil jeg anbefale dem til enhver, som gerne vil optimere deres forretning!

    Jeppe Risum

Det hele starter med et møde

For at vi kan fremstille et perfekt produkt til din virksomhed er det vigtigt, at vi mødes til en gennemgående snak omkring dine ønsker og forventninger. Skal du have et nyt website, er det til dette møde en god idé at gøre dig følgende overvejelser inden:

  • Hvad er din virksomheds værdier?
  • Hvad er virksomhedens mål?
  • Hvad skal websitet bruges til?
  • Hvem skal det henvende sig til?
  • Hvem er dine konkurrenter?

Efter første møde vender vi hurtigt tilbage med et tilbud til dig. Her lægger vi altid vægt på, at du får det optimale produkt ift. dit budget. Og vi sørger for, at du igennem fortsat tæt kommunikation får det produkt, som på en gennemtrængende måde, afspejler din virksomheds image/identitet, værdier og formål.

Kontakt os nu - helt uforpligtende - og lad os vise hvordan vi kan hjælpe dig